Technikum Informatyczne

Odsłony: 3143

W 2012 roku ukończyłem technikum informatyczne w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Tytuł Technika uzyskałem z bardzo wysokimi wynikami, co potwierdziło moje szerokie zainteresowanie technologią jako taką oraz wysokie stopnie z przedmiotów informatycznych.

W szkole zajmowałem się także redagowaniem gazetki "Prorok Niecodzienny", współpracą z samorządem szkolnym i Radą Szkoły, oraz reprezentacją placówki na przeróżnych wymianach, projektach oraz konkursach.

Warto nadmienić również sukces jakim było uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.